- Tất cả các tài khoản trên shop đều là tài khoản liên minh riot. Anh em mua acc vui lòng đăng nhập riot không phải đăng nhập garena. !!!
CHÚ Ý : Đây là tài khoản riot game.Mua xong acc bạn vui lòng vào link : https://account.riotgames.com Vào link trên : Đổi Mail - Đổi Mật Khẩu - Bật Xác Minh 2 bướcUpate thêm 400 tài khoản đa dạng rank, skin, acc tft

Không Có Tài Khoản Nào Được Tìm Thấy